Jerzy Żak

muzyk, lutnista, gitarzysta

musician, lute and guitar player

NIE dla muzaka ! – przeczytaj, co to muzak

NO for muzak ! – read what is muzak